dr nauk społecznych Anna Wolska Psycholog Kliniczny

anna wolska psycholog kliniczny szczecin

Anna Wolska

Psycholog Kliniczny
Psycholog Szczecin, dr nauk społecznych Anna Wolska Psycholog Kliniczny

Studia jednolite w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

07.07.1982 rok – tytuł doktora nauk społecznych w zakresie psychologii przyznany decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu

1994 rok – Pierwszy Stopień Specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej

1996 rok – certyfikat psychoterapeuty, uprawniający do samodzielnego stosowania psychoterapii

2002 rok – Rekomendacja psychologa biegłego sądowego w zakresie problematyki dorosłych sprawców przestępstw wydana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Doświadczenie zawodowe

01.07.1974 r. – do 01.07.2013 r. Zakład/Katedra/Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego w charakterze starszego asystenta/adiunkta/starszego wykładowcy i obejmowała pracę naukowo – badawczą oraz dydaktyczną w zakresie różnych działów psychologii, głównie: klinicznej, zdrowia i rozwoju, patologii społecznej i społecznej, kliniczno – penitencjarnej, psychopatologii, różnic indywidualnych, teorii psychoterapii i in.

01.02.1974 r. – do 31.08.2020 r.   Oddział Psychiatrii Sądowej Aresztu Śledczego w Szczecinie w wymiarze  0,5/0,4/02 etatu w charakterze psychologa klinicznego i biegłego sądowego. W pracy tej każdego roku sporządzam od 50 do 25 analiz sądowo – psychologicznych indywidualnych przypadków wobec dorosłych sprawców przestępstw karnych, na ogół o najwyższej szkodliwości społecznej. Analiza obejmuje pogłębioną psychologiczną diagnozę kliniczną na podstawie badań psychologicznych przeprowadzonych w trakcie szpitalnej obserwacji sądowo – psychiatrycznej i psychologicznej oraz sądowo – orzeczniczą w zakresie szeroko rozumianych problemów wymiaru sprawiedliwości.  Na obserwację kierowane są osoby, wobec których badaniami jednorazowymi nie można takiej  diagnozy  i opinii sporządzić ze względu na złożoność sprawy i/lub trudności diagnostyczno – orzecznicze.

1996 rok – do obecnie działalność gospodarcza w zakresie usług psychologicznych oraz psychoterapii. W ramach tej działalności realizowane są usługi szkoleniowe, diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej oraz psychoterapii w zakresie różnych szkół psychoterapeutycznych, zarówno w systemie psychoterapii indywidualnej, jak też grupowej. Usługi obejmują również pracę psychoterapeutyczną rodzin i par, rozwiązywanie problemów rozwoju osobistego oraz leczenie zaburzeń i chorób. Od 2011 roku działalność realizowana jest poprzez kontrakt z NFZ w Centrum Psychiatrycznym „Staromłyńska” w Szczecinie. 

01.10.2012 r. – 30.09.2013 r.  Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w charakterze adiunkta obejmowała pracę dydaktyczną w zakresie przedmiotów psychologicznych.

15.10.2012 r. – do 30.09.2021 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu w charakterze wykładowcy w wymiarze 0,5/cały etat i obejmuje pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie przedmiotów psychologicznych ( psychologia kliniczna, rozwojowa, organizacji i zarządzania, ogólna, psychoterapia).

1.10.2021 r. – do obecnie      Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w wymiarze pełnego etatu na stanowisku adiunkta i obejmuje pracę naukowo-dydaktyczną w zakresie przedmiotów psychologicznych (psychologia kliniczna dorosłych, dzieci i młodzieży, psychometria, diagnoza psychologiczna, psychologia nieprzystosowania społecznego, socjoterapia, psychologia całościowych zaburzeń rozwojowych, psychologia twórczości, mózgowe mechanizmy funkcji umysłowych).

Specjalizacje
Psycholog Kliniczny

Nasza rejestracja jest do Twojej dyspozycji 5 dni w tygodniu

poniedziałek-piątek: 9:00–18:00
poza godzinami pracy prosimy o kontakt mailowy na psyche@psyche.szczecin.pl