Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

dr nauk społecznych Anna Wolska Psycholog Kliniczny

anna wolska psycholog kliniczny szczecin

Anna Wolska

Psycholog Kliniczny
Psycholog Szczecin, dr nauk społecznych Anna Wolska Psycholog Kliniczny

Studia jednolite w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

07.07.1982 rok – tytuł doktora nauk społecznych w zakresie psychologii przyznany decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu

1994 rok – Pierwszy Stopień Specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej

1996 rok – certyfikat psychoterapeuty, uprawniający do samodzielnego stosowania psychoterapii

2002 rok – Rekomendacja psychologa biegłego sądowego w zakresie problematyki dorosłych sprawców przestępstw wydana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Doświadczenie zawodowe

01.07.1974 r. – do 01.07.2013 r. Zakład/Katedra/Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego w charakterze starszego asystenta/adiunkta/starszego wykładowcy i obejmowała pracę naukowo – badawczą oraz dydaktyczną w zakresie różnych działów psychologii, głównie: klinicznej, zdrowia i rozwoju, patologii społecznej i społecznej, kliniczno – penitencjarnej, psychopatologii, różnic indywidualnych, teorii psychoterapii i in.

01.02.1974 r. – do 31.08.2020 r.   Oddział Psychiatrii Sądowej Aresztu Śledczego w Szczecinie w wymiarze  0,5/0,4/02 etatu w charakterze psychologa klinicznego i biegłego sądowego. W pracy tej każdego roku sporządzam od 50 do 25 analiz sądowo – psychologicznych indywidualnych przypadków wobec dorosłych sprawców przestępstw karnych, na ogół o najwyższej szkodliwości społecznej. Analiza obejmuje pogłębioną psychologiczną diagnozę kliniczną na podstawie badań psychologicznych przeprowadzonych w trakcie szpitalnej obserwacji sądowo – psychiatrycznej i psychologicznej oraz sądowo – orzeczniczą w zakresie szeroko rozumianych problemów wymiaru sprawiedliwości.  Na obserwację kierowane są osoby, wobec których badaniami jednorazowymi nie można takiej  diagnozy  i opinii sporządzić ze względu na złożoność sprawy i/lub trudności diagnostyczno – orzecznicze.

1996 rok – do obecnie działalność gospodarcza w zakresie usług psychologicznych oraz psychoterapii. W ramach tej działalności realizowane są usługi szkoleniowe, diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej oraz psychoterapii w zakresie różnych szkół psychoterapeutycznych, zarówno w systemie psychoterapii indywidualnej, jak też grupowej. Usługi obejmują również pracę psychoterapeutyczną rodzin i par, rozwiązywanie problemów rozwoju osobistego oraz leczenie zaburzeń i chorób. Od 2011 roku działalność realizowana jest poprzez kontrakt z NFZ w Centrum Psychiatrycznym „Staromłyńska” w Szczecinie. 

01.10.2012 r. – 30.09.2013 r.  Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w charakterze adiunkta obejmowała pracę dydaktyczną w zakresie przedmiotów psychologicznych.

15.10.2012 r. – do 30.09.2021 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu w charakterze wykładowcy w wymiarze 0,5/cały etat i obejmuje pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie przedmiotów psychologicznych ( psychologia kliniczna, rozwojowa, organizacji i zarządzania, ogólna, psychoterapia).

1.10.2021 r. – do obecnie      Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w wymiarze pełnego etatu na stanowisku adiunkta i obejmuje pracę naukowo-dydaktyczną w zakresie przedmiotów psychologicznych (psychologia kliniczna dorosłych, dzieci i młodzieży, psychometria, diagnoza psychologiczna, psychologia nieprzystosowania społecznego, socjoterapia, psychologia całościowych zaburzeń rozwojowych, psychologia twórczości, mózgowe mechanizmy funkcji umysłowych).

Specjalizacje
Psycholog Kliniczny

Nasza rejestracja jest do Twojej dyspozycji 5 dni w tygodniu

poniedziałek-piątek: 9:00–18:00
poza godzinami pracy prosimy o kontakt mailowy na psyche@psyche.szczecin.pl