Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Damian Żółkowski Psycholog, Psychoterapeuta Uzależnień

psychoterapeuta szczecin damian żółkowski

Damian Żółkowski

Psycholog, Psychoterapeuta
Psycholog Szczecin specjalista poradni: 
 
Wykształcenie
 • 2009 – 2010  Student kierunku psychologia w Uniwersytecie SWPS w Sopocie –  tryb dzienny
 • 2010 – 2015 Student  kierunku psychologia, specjalizacja psychologia kliniczna w Uniwersytecie Szczecińskim – tryb dzienny
 • 2015 Zakończenie studiów w Uniwersytecie Szczecińskim- otrzymanie dyplomu psychologa, specjalność psychologia kliniczna
 • 2016 Zakończenie Studiów Podyplomowych z zakresu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • 2016  Zakończenie Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie SWPS w Sopocie z zakresu psychologii transportu z elementami psychodiagnostyki
 • 2017  Zakończenie Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego
 • 2019 Rozpoczęcie studiów z zakresu Psychoterapii Poznawczo -Behawioralnej w Uniwersytecie SWPS w Poznaniu – przerwane
 • 2020 Rozpoczęcie szkolenie z zakresu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział w Katowicach
 
Zatrudnienie
 • 10.2015- 08. 2016 Dom Dziecka w Policach, stanowisko; psycholog
 • 2016- 2017 Praca w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach, stanowisko; psycholog
 • 09.2016-04.2017 Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI, stanowisko; terapeuta
 • 01.2018-06.2018 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, stanowisko; nauczyciel
 • 09.2016- 07.2019 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Szczecinie, stanowisko; psycholog
 • 12.2018 – 01.2020 Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnień Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Zielonej Górze, stanowisko: psycholog-terapeuta
 • 04.2020 r – obecnie – Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Babigoszczy,
 • stanowisko; psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
 
Doświadczenie
 • 2010 Wolontariat w Środowiskowym Domu Samopomocy w Stargardzie Szczecińskim
 • od 2010 Praca doraźna w Centrum obsługi studenta w Instytucie Pedagogiki US w Szczecinie, współprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi klienta
 • 04.2011 Uczestnik szkolenia pn. „Etykieta biznesu”
 • 05-06.2011 Asystent w realizacji szkoleń z zakresu promocji zdrowia w ramach projektu  finansowanego ze środków UE „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński
 • 2006-2012 Współorganizator Międzynarodowych Konferencji Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego z cyklu „ Pedagogika specjalna -koncepcje i rzeczywistość”.
 • Współprowadzenie szkoleń z zakresu psychoprofilaktyki w Instytucie Pedagogiki US w Szczecinie
 • 2012 Staż w dziale administracyjnym w Instytucie Pedagogiki US w Szczecinie
 • 01.2014- 08.2015 Praktyki w Centrum Psychologiczno- Terapeutycznym „CARPE DIEM” w Szczecinie.
 • Praktyki z zakresu: diagnozy i poradnictwa psychologicznego, psychoedukacji z zakresu promocji zdrowia, wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie doradztwa zawodowego, prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności interpersonalne,  pomocy w określaniu celów zawodowych i planów rozwoju zawodowego, diagnozy zainteresowań i motywacji zawodowej oraz predyspozycji zawodowych,
 • 06-09.2014 Asystent Coucha w „Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży z ADHD” w Szczecinie
 • 09.2014 Praktyki w „Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” w zakresie pomocy psychologicznej pacjentom po urazach neurologicznych i kręgosłupa oraz osobom dotkniętym chorobą nowotworową
 • 03.2014- 05.2014 Przedstawiciel Handlowy firmy „Espol” Szczecin (D2D)
 • m.in. pozyskiwanie nowych klientów, budowanie i dbanie o relacje, indywidualna działalność marketingowa na wyznaczonym terenie, sprzedaż produktu
 • 05.2015 – 01.2016 Praktyki w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim.
 • Praktyki z zakresu: metod diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej, psychoedukacji i psychoprofilaktyki, indywidualnej terapii psychologicznej, doradztwa zawodowego
 • 09-12.2015 Współprowadzenie szkoleń i warsztatów w ramach Studiów
Specjalizacje
Psycholog, Psychoterapeuta

Nasza rejestracja jest do Twojej dyspozycji 5 dni w tygodniu

poniedziałek-piątek: 9:00–18:00
poza godzinami pracy prosimy o kontakt mailowy na psyche@psyche.szczecin.pl