Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Magdalena Mejger Krasucka Psychoterapeuta dla Dzieci i Młodzieży

Psychoterapeuta Dziecięcy prywatnie Magdalena Mejger Krasucka

Magdalena Mejger Krasucka

Psychoterapeuta dla Dzieci i Młodzieży​
Psychoterapeuta Szczecin specjalista poradni: 

Wykształcenie i Doświadczenie
  • Ukończone roczne studium poznawczo-behawioralnej psychoterapii dzieci i młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu.
  • Ukończone szkolenia: “Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”, “Terapia schematów”, “Psychotraumatologia” oraz “Terapia poznawczo-behawioralna”.
  • Ukończyła studia podyplomowe na kierunku logopedia – terapia zaburzeń mowy oraz oligofrenopedagogika – specjalność edukacja i integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Posiada doświadczenie w pracy jako psychoterapeuta dziecięcy i młodzieżowy w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej oraz jako pedagog specjalny i koordynator wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych.
  • Pracowała również jako terapeuta zaburzeń mowy, rewalidant i wychowawca podopiecznych placówki przebywających w internacie.
  • Ukończyła studia pedagogiczne z wyróżnieniem na Uniwersytecie Szczecińskim, Wydział Humanistyczny.


Magdalena ukończyła wiele szkoleń i kursów, co świadczy o jej zaangażowaniu i ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności. W 2021-2022 roku odbyła roczne studium poznawczo-behawioralnej psychoterapii dzieci i młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu. Ponadto, ukończyła szkolenia takie jak “Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”, “Terapia schematów”, “Psychotraumatologia” oraz “Terapia poznawczo-behawioralna” wrocławskiego Centrum Rozwoju Personalnego. W ramach swojego rozwoju, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz logopedii.

Magdalena posiada bogate doświadczenie zawodowe, w tym pracę w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej na stanowisku psychoterapeuty dziecięcego i młodzieżowego od 2021 roku. Wcześniej pracowała również jako terapeuta środowiskowy i prowadziła grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci. Przez 4 lata prowadziła własną firmę – Bawialnię Edukacyjną Radosna, organizującą zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci.

Działalność społeczna w środowisku lokalnym:

– w realizacji podstawowej funkcji pedagoga, jaką jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna rozpoznawałam warunki środowiskowe dzieci sprawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze oraz współpracowałam z instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi, kuratorami zawodowymi i społecznymi pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny,

– współpraca ze Spółdzielnią Socjalną PARASOL oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej podczas realizacji projektu RAZEM LEPIEJ adresowanego do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – pełnienie funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ wobec trzech rodzin podopiecznych objętych projektem,

– aktywna działalność członkowska w Stowarzyszeniu Przyjaciół Drawska MEANDER,

– w okresie zatrudnienia w ZPET Bobrowo przynależność i działalność w Stowarzyszeniu na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną AMALA,

– prowadzenie arteterapeutycznych warsztatów kreatywnych w ramach Drawskich Pikników Stowarzyszeń oraz projektu Ogród Nomadyczny, którego cel to wspieranie wspólnego społeczeństwa obywatelskiego na terenie pogranicza polsko-niemieckiego

Kursy i Szkolenia

Kursy i szkolenia uzupełniające edukację: „Trening umiejętności interpersonalnych”, „Promocja zdrowia psychicznego w placówce”, „Techniki relaksacyjne”, „Warsztaty umiejętności wychowawczych”, „Konstruktywne sposoby radzenia sobie z niekonstruktywnymi zachowaniami dzieci”, „Komunikacja wewnętrzna w placówce”, „Inteligencja motywacyjna”, „Diagnozowanie potrzeb i osiągnięć uczniów wymagających wsparcia i planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, „Dopalacze” i nie tylko – czyli nowe narkotyki”, „Nie-kochane, nie-zdrowe, nie –grzeczne”, „Pedagogika zabawy” .

Specjalizacje
Psychoterapeuta dla Dzieci i Młodzieży

Nasza rejestracja jest do Twojej dyspozycji 5 dni w tygodniu

poniedziałek-piątek: 9:00–18:00
poza godzinami pracy prosimy o kontakt mailowy na psyche@psyche.szczecin.pl