Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

mgr Monika Cegłowska Pundyk Psychoterapeuta Specjalista Terapii Uzależnień

psychoterapeuta szczecin

mgr Monika Cegłowska Pundyk psychoterapeuta

Socjolog, Specjalista terapii uzależnień, Terapeuta rodzinny i par
Psychoterapeuta Specjalista Terapii Uzależnień

– diagnoza poziomu uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych;

– psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków, uzależnionych od czynności,

– interwencja kryzysowa i wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych behawioralnie

– poradnictwo Telefonu Zaufania;

– poradnictwo I kontaktu dla osób uzależnionych i ich rodzin;

– trener w grupie samorozwoju osobistego dla rodzin i kobiet osób uzależnionych;

– terapeuta w grupie umiejętności wychowawczych oraz psychospołecznych dla rodzin i bliskich osób uzależnionych;

– autor programów merytorycznych dla Stowarzyszenia „Powrót z U” oraz NZOZ PPS,

– realizator programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych na terenie województwa Zachodniopomorskiego oraz na terenie Miasta Szczecina;

– pełnienie dyżurów przy Telefonie Zaufania oraz poradnictwo I kontaktu dla osób uzależnionych i ich rodzin w Punktach Informacyjno – Konsultacyjnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

2005 r. – współautor książki pt.: „Terenowe badania kultury organizacji”, pod red. Dr A. Kołodziej – Durnaś

Od lipca 2006 r. i nadal – prowadzenie terapii indywidualnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie w NZOZ Poradni Profilaktyczno-Społecznej „Powrotu z U” w Szczecinie

Od marca 2008r. i nadal- prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej, zajęć warsztatowych  dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych oraz uczestników Programu Substytucyjnego w SPS ZOZ Zdroje – Centrum Psychiatrycznym na ul. Żołnierskiej w Szczecinie, obecnie przeniesione na ul. Św. Wojciecha 7 w Szczecinie

Od stycznia 2010-2017r. – obsługa Punktu Konsultacyjnego dla osób Uzależnionych od narkotyków i ich rodzin w Przecławiu dla Gminy Kołbaskowo

Od czerwca 2017r. i nadal – udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie terapii uzależnień od narkotyków w Areszcie Śledczym w Szczecinie

Październik 2017r – współautor Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2018 –2022 na zlecenie Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Od września 2018r i nadal  – Kierownik NZOZ Poradni Profilaktyczno- Społecznej „NZOZ PPS” w Szczecinie

Wykształcenie:

2001-2006 r. – Uniwersytet Szczeciński: Wydział Humanistyczny o kierunku socjologia;

2006 r. – praca magisterska pt.:” Postawy rodziców wobec dzieci biorących substancje psychoaktywne”

2007 r.  – ukończenie specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia z tytułem Specjalisty Terapii Uzależnień

2010 r. – ukończenie kursu podstawowego psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej WTTS

2013 r. – ukończenie kursu zaawansowanego psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej WTTS

2015 r. – ukończenie studiów podyplomowych w   zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii – Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

2016 r. – certyfikat Terapeuty Środowiskowego PTP

Szkolenia dodatkowe:

1999 r. – szkolenie:„Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych przypadkach zagrażających życiu”

2001 r. – szkolenie dla wolontariuszy wsparcia wśród osób seropozytywnych oraz działalności informacyjnej;

2002 r. – szkolenie dla Młodzieżowych Edukatorów  Seksualnych Towarzystwa Rozwoju Rodziny;

2006r. – odbycie stażu w oddziale „Podwójnych diagnoz” Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Gliwicach;

2008 r. – studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy,       zorganizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w      Rodzinie „Niebieska Linia”

2009 r. szkolenie Trenerów I – stopnia „Prowadzenie warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy –zorganizowanego przez Ośrodek Szkoleniowy „Maraton”

2010 r. – szkolenie z realizacji programu Wczesnej Interwencji wobec młodych użytkowników narkotyków ”Fred” – certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

2012 r. – szkolenie dla realizatorów programu terapii osób uzależnionych od kanabinoidów „Candis” certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

2013 r. – szkolenie „Zachowania suicydalne –Interwencja Kryzysowa” zorganizowanego przez Instytut Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Aplica

2014 r. – ukończenie Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w nurcie systemowym WTTS

2017 r. – ukończony kurs „Program Wzmacniania Rodziny 10-14” zorganizowanego przez Ośrodek Szkoleniowy „Maraton 

Specjalizacje
Socjolog, Specjalista terapii uzależnień, Terapeuta rodzinny i par

Nasza rejestracja jest do Twojej dyspozycji 5 dni w tygodniu

poniedziałek-piątek: 9:00–18:00
poza godzinami pracy prosimy o kontakt mailowy na psyche@psyche.szczecin.pl