mgr Monika Cegłowska Pundyk Psychoterapeuta Specjalista Terapii Uzależnień

psychoterapeuta szczecin

mgr Monika Cegłowska Pundyk psychoterapeuta

Socjolog, Specjalista terapii uzależnień, Terapeuta rodzinny i par
Psychoterapeuta Specjalista Terapii Uzależnień

– diagnoza poziomu uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych;

– psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków, uzależnionych od czynności,

– interwencja kryzysowa i wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych behawioralnie

– poradnictwo Telefonu Zaufania;

– poradnictwo I kontaktu dla osób uzależnionych i ich rodzin;

– trener w grupie samorozwoju osobistego dla rodzin i kobiet osób uzależnionych;

– terapeuta w grupie umiejętności wychowawczych oraz psychospołecznych dla rodzin i bliskich osób uzależnionych;

– autor programów merytorycznych dla Stowarzyszenia „Powrót z U” oraz NZOZ PPS,

– realizator programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych na terenie województwa Zachodniopomorskiego oraz na terenie Miasta Szczecina;

– pełnienie dyżurów przy Telefonie Zaufania oraz poradnictwo I kontaktu dla osób uzależnionych i ich rodzin w Punktach Informacyjno – Konsultacyjnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

2005 r. – współautor książki pt.: „Terenowe badania kultury organizacji”, pod red. Dr A. Kołodziej – Durnaś

Od lipca 2006 r. i nadal – prowadzenie terapii indywidualnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie w NZOZ Poradni Profilaktyczno-Społecznej „Powrotu z U” w Szczecinie

Od marca 2008r. i nadal- prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej, zajęć warsztatowych  dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych oraz uczestników Programu Substytucyjnego w SPS ZOZ Zdroje – Centrum Psychiatrycznym na ul. Żołnierskiej w Szczecinie, obecnie przeniesione na ul. Św. Wojciecha 7 w Szczecinie

Od stycznia 2010-2017r. – obsługa Punktu Konsultacyjnego dla osób Uzależnionych od narkotyków i ich rodzin w Przecławiu dla Gminy Kołbaskowo

Od czerwca 2017r. i nadal – udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie terapii uzależnień od narkotyków w Areszcie Śledczym w Szczecinie

Październik 2017r – współautor Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2018 –2022 na zlecenie Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Od września 2018r i nadal  – Kierownik NZOZ Poradni Profilaktyczno- Społecznej „NZOZ PPS” w Szczecinie

Wykształcenie:

2001-2006 r. – Uniwersytet Szczeciński: Wydział Humanistyczny o kierunku socjologia;

2006 r. – praca magisterska pt.:” Postawy rodziców wobec dzieci biorących substancje psychoaktywne”

2007 r.  – ukończenie specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia z tytułem Specjalisty Terapii Uzależnień

2010 r. – ukończenie kursu podstawowego psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej WTTS

2013 r. – ukończenie kursu zaawansowanego psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej WTTS

2015 r. – ukończenie studiów podyplomowych w   zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii – Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

2016 r. – certyfikat Terapeuty Środowiskowego PTP

Szkolenia dodatkowe:

1999 r. – szkolenie:„Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych przypadkach zagrażających życiu”

2001 r. – szkolenie dla wolontariuszy wsparcia wśród osób seropozytywnych oraz działalności informacyjnej;

2002 r. – szkolenie dla Młodzieżowych Edukatorów  Seksualnych Towarzystwa Rozwoju Rodziny;

2006r. – odbycie stażu w oddziale „Podwójnych diagnoz” Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Gliwicach;

2008 r. – studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy,       zorganizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w      Rodzinie „Niebieska Linia”

2009 r. szkolenie Trenerów I – stopnia „Prowadzenie warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy –zorganizowanego przez Ośrodek Szkoleniowy „Maraton”

2010 r. – szkolenie z realizacji programu Wczesnej Interwencji wobec młodych użytkowników narkotyków ”Fred” – certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

2012 r. – szkolenie dla realizatorów programu terapii osób uzależnionych od kanabinoidów „Candis” certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

2013 r. – szkolenie „Zachowania suicydalne –Interwencja Kryzysowa” zorganizowanego przez Instytut Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Aplica

2014 r. – ukończenie Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w nurcie systemowym WTTS

2017 r. – ukończony kurs „Program Wzmacniania Rodziny 10-14” zorganizowanego przez Ośrodek Szkoleniowy „Maraton 

Specjalizacje
Socjolog, Specjalista terapii uzależnień, Terapeuta rodzinny i par

Nasza rejestracja jest do Twojej dyspozycji 5 dni w tygodniu

poniedziałek-piątek: 9:00–18:00
poza godzinami pracy prosimy o kontakt mailowy na psyche@psyche.szczecin.pl